Skip to main content
 

Faces, I See Faces

De stichting Faces, I See Faces organiseert en/of ondersteunt activiteiten op het raakvlak van spiritualiteit en kunst. Het accent ligt op de exposities, veelal in Deventer, maar ook daarbuiten. Soms ontwikkelen we ook lesprogramma’s bij een expositie of verzorgen we een publicatie. Belangrijke samenwerkingspartner bij deze activiteiten is de hogeschool Saxion, via het studentenpastoraat Heart and Soul .

De stichting dankt zijn naam aan het interview met de joodse godsdienstfilosoof Emmanuel Levinas onder de titel ‘Jij die mij aanziet’. Het zien van het gelaat van de ander is niet vrijblijvendheid. Er gaat een appèl vanuit.
Wij zoeken in de dynamiek tussen spiritualiteit en kunst naar kunst die niet vrijblijvend is, oftewel kunst die je raakt, je bezielt en prikkelt om een reactie.

Faces I See Facesvoor kunst en spiritualiteit