Skip to main content

Samenwerking

Samenwerking

Rondom de projecten werkt de stichting Faces, I See Faces doorgaans intensief samen met kunstenaars, curatoren en instellingen, zoals:

  • Kunstcommissie Waterstaatskerk – Protestantse Gemeente Hengelo. We zijn in 2023 gaan samenwerken met het project ‘Stations of the Cross’ – editie Hengelo (voorjaar 2024)
  • Arent Weevers, (studenten)predikant en mediakunstenaar. Arent is regelmatig curator voor de exposities. Zie o.a. www.moving-images.eu
  • Ludger Phanz, hoofd van het Beyond Festival, Future Design Institute en Expanded 3Digital Cinema Laboratory of the Karlsruhe University of Arts and Design ZKM | Center for Art and Media, Duitsland. Hij is curator geweest van ons 3D Moving Images festival in Deventer
  • Anikó Ouweneel, cultuurhistoricus. Vanuit haar ervaring als curator bij Art Stations of the Cross Amsterdam 2019 realiseerde zij als gastcurator de Deventer editie van dit internationale project in 2020 samen met Arent Weevers.
  • Heart and Soul – Studentenpastoraat Deventer van hogeschool Saxion. De organisatie biedt trainingen, cursussen en lesprogramma’s al dan niet in het kader van een minor rondom bezieling en creativiteit. Soms vervullen studenten van Saxion taken rondom de projecten en/of voeren opdrachten uit.
  • Studentenpastoraten Ophef | Zwolle, SPE studentenpastoraat | Enschede, en Easysee | Hengelo. Met boven genoemde organisaties en Heart and Soul is het project Sense in Space tot stand gebracht. Tien korte Virtual Reality films waarin studenten mooie en bijzondere verhalen verbeelden.
  • Grote of Lebuinuskerk Deventer. Deze kerk met de Protestantse Gemeente Deventer verleende gastvrijheid aan veel van onze projecten.